صفحه اصلی | ارتباط با ما | ورود کاربران | همکاری با شمال وب | جستوجوی دامنه
2019-12-13, 01:19:02

پشتیبانی

 • طرح های پشتیبانی

  • طرح برنزی
   • شامل تماس پشتیبانی با شماره های شرکت از ساعت 8 الی 13 در روز های غیر تعطیل رسمی می باشد.
   • بدیهیست هر نوع درخواست جدید خارج از چارچوب قرارداد جز پشتیبانی نمی باشد.
   • هزینه این طرح 20 درصد مبلغ کل قرارداد اولیه در حاصل ضرب آخرین شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی اعلامی مندرج در سایت بانک مرکزیکه توافقی می باشد.
  • طرح نقره ای
   • شامل تماس پشتیبانی با شماره های شرکت از ساعت 8 الی 20 در روز های غیر تعطیل می باشد.
   • بدیهیست هر نوع درخواست جدید خارج از چارچوب قرارداد جز پشتیبانی نمی باشد.
   • هزینه این طرح 30 درصد مبلغ کل قرارداد اولیه در حاصل ضرب آخرین شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی اعلامی مندرج در سایت بانک مرکزیکه توافقی می باشد.
  • طرح طلایی
   • شامل تماس پشتیبانی با شماره های شرکت از ساعت 7 الی 23 در روز های تمامی روزها می باشد.
   • بدیهیست هر نوع درخواست جدید خارج از چارچوب قرارداد جز پشتیبانی نمی باشد.
   • هزینه این طرح 25 درصد مبلغ کل قرارداد اولیه در حاصل ضرب آخرین شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی اعلامی مندرج در سایت بانک مرکزیکه توافقی می باشد.
کد محتوا:8/549
تاریخ خبر:1396/11/29